COVID: shrnutí informací OSVČ vs. zaměstnanec

20.4.2020

Přehled aktualit týkající se OSVČ:

Dočasně se ruší EET a to na dobu nouzového stavu a 3 měsíce po jeho ukončení, zůstává ale povinnost hlídat si autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb a blok účtenek před jejich zneužitím.

Podat daňové přiznání za rok 2019 je možné až do 1.7.2020 (včetně plateb daní za rok 2019).

Přehled sociálního pojištění pro ČSSZ a také přehled zdravotního pojištění za rok 2019 můžete bez sankcí podávat až do 3.8.2020.

Za období březen – srpen 2020 nemusíte platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění.

Ve vyúčtování za rok 2020 by jste si potom měli z výsledného sociálního pojištění za měsíce podnikání v období březen až duben odečíst 2544,- za měsíc (pokud podnikáte na hlavní činnost) nebo 1018,- Kč (pokud podnikáte na vedlejší činnost).

Pozor u zdravotního pojištění – pokud máte vypočtené zálohy na rok 2020 vyšší než zálohy minimální, tzn. více než 2.352,- Kč měsíčně, nemusíte sice zálohy za březen až srpen platit, ale za toto období musíte doplatit rozdíl mezi zálohou, kterou máte vypočtenou, a částkou 2.352,- Kč a to nejpozději při podání přehledu za rok 2020 bez ohledu na to, jaké jste měli zisky.

Vláda myslela i na podnikající rodiče – o ošetřovné ve výši 424 Kč za den za období březen až duben 2020 můžete zažádat do 30.4.2020 na webových stránkách Ministrerstva průmyslu a obchodu (odkaz – https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/), hlavní podmínkou je, že musíte mít OSVČ jako hlavní činnost a v době ošetřovného nesmíte konat podnikatelskou činnost (některé dny můžete podnikat a některé žádat o ošetřovné), k žádost je nutné doložit doklad potvrzení o uzavření školského/dětského/sociálního zařízení (stačí kopie či fotka).

Všichni OSVČ (hlavní i vedlejší) si mohou do 29.6.2020  požádat o kompenzační bonus od státu tzv. “pětadvacítku” ve výši 500 Kč za den (12.3. – 30.4.2020), tady byl stát v podmínkách získání žádosti velmi volný – podnikáte-li ve dnech, za které žádáte, a nemohli jste podnikat zcela nebo zčásti (v porovnání s tím, jak podnikáte obvykle) a to kvůli ohrožení zdraví nebo krizovým opatřením souvisejícím s koronavirem.

Žádost lze podat elektronicky přes formulář finančního úřadu  https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus a splnění podmínek není třeba při podání žádosti nijak prokazovat (důležité je ale mít připravené důkazy pro případnou kontrolu – snížení zisku, přerušení služeb pro některé firmy nebo zvýšená péče o děti z důvodu uzavření škol).

Přehled aktualit týkající se zaměstnanců:

Po dobu trvání nouzového stavu vláda upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že:

  • prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky,
  • dále také mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let,
  • rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně,
  • přičemž ošetřovné může být vyplaceno i zpětně.