Daňová zvýhodnění životního pojištění a penzijních produktů od 1. 1. 2017

13.1.2017

Od 1. ledna 2017 je účinná novela zákona o dani z příjmu, která mimo jiné upravuje i podmínky daňových zvýhodnění penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření (dále “penzijní produkty”) a soukromého životního pojištění.

Změna se týká jak příspěvků, které hradí sám majitel smlouvy, tak i plateb ze strany zaměstnavatele.

Doposud bylo možné odečítat od základu daně maximálně 12 000 Kč za životní pojištění, tedy měsíční úložka 1 000 Kč, a 12 000 Kč za penzijní produkty při platbě 2 000 Kč/měsíc (odpočet byl možný až u plateb nad 12 000 Kč/rok).

Od letošního roku je možné odečítat od základu daně až 24 000 Kč/rok za životní pojištění a 24 000 Kč za příspěvky na penzijní produkty. I nadále však platí, že v případě penzijních produktů se odečítají úložky až nad 12 000 Kč/rok. Pro maximální daňový odpočet u penzijních produktů je tedy potřeba platit 3 000 Kč/měsíc.

Limit příspěvků zaměstnavatele (příspěvky jsou osvobozeny od plateb sociálního a zdravotního pojištění včetně daně z příjmu) se zvyšuje ze současných 30 000 Kč na 50 000 Kč/rok a je společný pro penzijní produkty i soukromé životní pojištění.

Tento krok ze strany státu je velice pozitivní a jistě bude spoustu lidí a firem motivovat ke zvýšení odkládání peněz tímto způsobem. Zároveň je to však jeden z dalších signálů, který nám má ukázat, že se o sebe musíme ve vyšším věku postarat sami.

Pokud máte možnost čerpat příspěvky od zaměstnavatele či sami zvažujete investování prostředků tímto způsobem, obraťte se na svého finančního poradce, aby Vám pomohl na základě výpočtu efektivity vybrat nejvhodnější způsob.

Byla by škoda daňových odpočtů nevyužít.

Mgr. Ivan Remeš