Koronavirus a investice – nedovolte, aby se vaše úspory nakazily

4.3.2020

Média se v posledních dnech věnují zejména tématu onemocnění koronavirem (COVID-19) a v souvislosti s nákazou se do popředí pozornosti dostávají i otázky ohledně finančních trhů – do jaké míry panika kolem koronaviru ovlivňuje dění na finančních trzích? Řada našich klientů se ptá na své investice do podílových fondů: Jaké zásady je zejména nyní třeba dodržovat? Je na místě propadat panice? Lze v této době vůbec na finančních trzích vydělat? Těmto otázkám se budeme věnovat v dnešním článku… 

Zásadní informací, kterou našim klientům a investorům do podílových fondů sdělujeme, je: v první řadě zachovejte naprostý klid. Je důležité si uvědomit, že největším rizikem každé investice je sám investor, jeho emoce a zbrklá rozhodnutí. Je dobré si připomenout několik pravidel a důležitých bodů, které je třeba při investování do podílových fondů dodržovat: 

a) Investiční horizont

Máte-li před sebou dlouhý investiční horizont (většinou do doby dosažení finanční nezávislosti), patříte k dlouhodobým investorům, a aktuální situace vás tudíž nemusí vůbec znepokojovat – pravděpodobně se bude jednat jen o drobný výkyv na dlouhé křivce znázorňující vaše investiční portfolio. Vzpomínáte si na důsledky finanční krize na přelomu let 2007 a 2008? Ne? Krize totiž odezněla jako každá jiná a finanční trhy se opět snadno dostaly do rovnováhy.

b) Pravidelná investice

Pokud investujete pravidelně, můžete nyní dočasného poklesu (snížení ceny podílových listů) využít ve svůj prospěch. Za stejné množství investovaných peněz aktuálně nakoupíte více podílových listů. 

Je to, jako bychom každý měsíc za 500 Kč kupovali rohlíky, které běžně stojí 2 Kč (to jich nakoupíme měsíčně 250 ks), a nyní tytéž rohlíky stojí 1 Kč (nakoupíme jich za stejnou částku 500 ks). 

Opětovný růst ceny podkladového aktiva (a tedy i podílových listů) povede k vyššímu výkonu, a tedy většímu výnosu portfolia. 

c) Diverzifikace

Každý investor by měl mít své investice rozvážně rozložené do různých fondů – pokud je vaše portfolio správně nastavené, pak máte tuto podmínku splněnu. Je na místě se řídit starým pořekadlem: není dobré nosit všechna vajíčka v jedné ošatce.

d) Rezervy

V podobných situacích, jaká nastává nyní v souvislosti s nákazou koronavirem, je velmi důležité mít krátkodobou a střednědobou rezervu. Pokud máte dostatečnou rezervu pro případ aktuální potřeby, nehrozí vám, že byste potřebovali realizovat zpětný odkup podílových listů, čímž by nutně došlo ke ztrátě. S dostatečnou finanční rezervou vám postačí, budete-li se držet svého finančního plánu. 

Zvýšená volatilita (kolísání hodnoty) na finančních trzích je ovlivněna emocemi investorů, kteří se ne vždy rozhodují správně. Investoři mají samozřejmě větší radost, když vidí, jak jejich portfolio roste. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že občasné kolísání přijít musí a ve výsledku nám může pomoct k zajímavým výsledkům.

A nezapomeňte: nic nemůže vaši investici ohrozit více než vy sami a vámi špatně zvolený okamžik výběru finančních prostředků.