Ukončení druhého důchodového pilíře. Co dál?

13.1.2017

Koncem roku 2015 odsouhlasila vláda ukončení druhého důchodového pilíře. Od 1. ledna 2016 přestaly firmy za své zaměstnance odvádět 3 procenta z jejich důchodového spoření a 2 procenta jejich hrubé mzdy na účet penzijní společnosti.

K 1. červenci 2016 byl ukončen zmiňovaný druhý pilíř a od 15. října byla zahájena výplata prostředků.

Lidé si mohli vybrat z několika variant výplaty: převod na běžný účet, složenkou či přesun do třetího pilíře – doplňkového penzijního spoření. Z celkového počtu 84 500 účastníků většina zvolila převod na účet. Pouze 7,5 procenta si prostředky převedlo do třetího pilíře.

Co s naspořenými penězi na běžných účtech?

Na finančním trhu jsou k dispozici různé produkty od konzervativních až po dynamické akciové fondy. K dispozici je také doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem a možností daňového odpočtu.

Spořit si na stáří je potřeba. Roste věk dožití a doba odchodu do důchodu se nedá stále oddalovat. Otázkou tedy je, jak nyní investovat, abychom se nespoléhali pouze na důchod od státu z tzv. prvního pilíře.

Jak vhodně spořit na stáří? S odpovědí na tuto otázku Vám pomůže Váš poradce.

 Bc. Miloš Neča