OK Trust

Akcie a pojištění

Jaký vliv může mít dobře nastavená pojistka na cenu akcie? Může se zdát, že pojištění s investováním nesouvisí. Opak je ovšem pravdou. Každá společnost chce růst a tvořit zisk. Pokud jde všechno dobře a firma má kvalitní produkt a dostatek zákazníků, je vše v naprostém pořádku. Co když ale nastane neočekávaná situace?

Může se jednat třeba o přírodní katastrofu, například zemědělství je přímo závislé na počasí.  A co takový požár? Snad každý rok se objeví zpráva o vyhořelém skladu nebo výrobní hale. Například v roce 2016 došlo k havárii v kralupské rafinerii patřící společnosti Unipetrol. Společnost měla majetek řádně pojištěn, což se ukázalo na příchozím plnění, kde pojišťovny vyplatily 9 mld. Kč a dalších cca 7 mld. Kč teprve vyplatí.

Na tuto zprávu okamžitě reagovali investoři zvýšenou důvěrou v akcie společnosti. Obrázek níže ukazuje nárůst ceny bezprostředně po zveřejnění zprávy.

Snad všechny společnosti na trhu chápou možná rizika a snaží se zajišťovat samy sebe co možná nejlépe. Pro investora je samozřejmě pojištění jen jednou z informací, na které se zaměřuje. Na výše uvedeném příkladu můžeme krásně demonstrovat nutnost zajistit aktuální stav a teprve následně se pouštět do dalších projektů. Je zajímavé sledovat, kdo takto postupuje a kdo ne. Velké společnosti se kryjí ze všech stran, ale ty menší si pořád v některých případech rizika nejspíš vůbec nepřipouštějí.

Naši poradci vždy řeší zabezpečení a teprve následně doporučují způsoby, jakými zhodnocovat volné prostředky.