OK Trust

Investice do dluhopisů – může být rizikem i sázkou na jistotu

Zvažujete, jak zhodnotit finance, které leží ladem na Vašem účtu? Jednou z možností, jak investovat, může být nákup dluhopisů. Dluhopisy jsou vhodné pro konzervativní investory, kteří od svých investic očekávají nízkou rizikovost a kladný výnos překonávající nejen inflaci, ale i úročení spořících a termínovaných produktů. Zároveň je nutné počítat s tím, že peníze budou po určitou dobu uzavřeny v dluhopisu a po tu dobu není možné s nimi volně operovat. Pokud Vám takové podmínky vyhovují, pak se v následujícím článku můžete seznámit se základními informacemi o dluhopisech.

Dluhopis je cenný papír, který vlastní eminent (tj. kdo dluhopis vlastní a vydává), a ten slibuje, že tomu, kdo si dluhopis koupí, bude vyplácen určitý výnos (nejčastěji ročně) a že daný dluhopis odkoupí zpět (za určitý čas, např. za pět let) za jeho nominální hodnotu. Dluhopis je v podstatě obchodovatelný dluh na papíru a lze jej snadno prodat i koupit.

Vydáváním dluhopisů získávají eminenti finanční prostředky pro své další záměry (např. modernizace podniku, investice do nového projektu, až po odvrácení bankrotu) a za to nabízejí svým věřitelům určité výnosy, které jsou předem dohodnuté a mohou se pohybovat kolem dvou až čtyř procent za rok. Výnos z dluhopisů se odvíjí, mimo jiné, od toho, jaký typ dluhopisu zvolíme – nejméně rizikové dluhopisy mají nejnižší výnos, naopak nejvíce rizikové dluhopisy mohou zajistit vysoké výnosy.

Jaké typy dluhopisů se nabízí?

Dluhopisy lze dělit podle mnoha kritérií, např. podle rizika, eminenta, doby splatnosti, způsobu úročení a dalších kritérií. V první řadě je zásadní, kdo dluhopis vydává, proto se blíže podíváme na dluhopisy podle eminenta:
Státní dluhopisy – eminentem (vydavatelem) je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí. Státní dluhopisy představují pro věřitele velmi nízkou míru rizika a také výnosy z nich jsou poměrně nízké.
Korporátní dluhopisy (podnikové) – eminentem je obchodní korporace a jejich cílem je získání kapitálu k nějaké činnosti. Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od čehož se odvíjí výše úroků.
Pokladniční poukázky – krátkodobé dluhopisy, jejichž eminentem je stát anebo orgány a instituce veřejné správy, popř. bankovní domy. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikovým dluhopisem, čemuž odpovídá nízká úroková míra.
Komunální dluhopisy – eminentem je územní samosprávný celek.
Bankovní dluhopisy – eminentem je peněžní ústav.

V posledních letech stoupá nabídka tuzemských podnikových dluhopisů, které jsou pro drobné investory stále oblíbenějším způsobem, jak investovat.

Tuzemské podnikové dluhopisy

Na českém trhu je možné nakupovat státní i podnikové dluhopisy. V posledních letech se na trhu začaly stále více objevovat tuzemské podnikové dluhopisy. Firmy si uvědomily, že být plně závislé na bankách pro ně není optimální, a proto si začaly peníze půjčovat i pomocí dluhopisů – od investičních společností i běžných investorů. V roce 2017 vydávaly české finanční skupiny i jednotlivé firmy dluhopisy jako na běžícím pásu, za rok 2017 bylo v České republice více než 20 korporátních emisí s objemem přes 120 miliard korun.

Pro drobné investory se staly podnikové dluhopisy vítaným způsobem, jak zhodnotit volné finanční prostředky. Podnikové dluhopisy, stejně jako každá jiná investice, nejsou úplně bez rizika. Obecně platí, že čím vyšší úroky firma nabízí, tím rizikovější investice může být. Rozhodně se vyplatí kupovat dluhopisy firem, které už mají na trhu nějakou historii, mají vybudované zázemí a podnikají v perspektivních oborech.

Český trh momentálně nabízí značné možnosti investování do tuzemských podnikových dluhopisů. Pro běžného investora může být situace na finančním trhu nepřehledná a může být obtížné získat dostatečné informace o emitentech, jejich finanční historii, zázemí a perspektivě. Proto neváhejte kontaktovat svého finančního poradce, který Vám poučeně a ochotně pomůže zorientovat se v nabídce.