OK Trust

Jsem konzervativní investor, proto volím akcie

Snad každý z nás už někdy zažil špatný pocit ztráty. Určitě nikdo nechce tento pocit zažívat často a už vůbec ne, pokud se jedná o těžce vydělané peníze. Vytvořit slušnou rezervu může někdy trvat
i desítky let, a proto si ji každý brání, jak jen to jde. Většina Čechů pro tyto účely využívá bankovní vklady a podobné nástroje.

Krátkodobě se může zdát tato strategie jako velice vhodná, opak je ovšem pravdou. Vzorovým příkladem je Nobelova nadace. Alfred Nobel ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož bude každoročně udělována cena za významné vědecké objevy, literární tvorbu
a zásluhy o mír ve světě. Dar Alfreda Nobela dosahoval hodnoty 32 mil. švédských korun a odměny měly být vypláceny pouze z úroků.

Závěť obsahovala jednu podmínku, že Nobelovo dědictví musí být investováno do „bezpečných cenných papírů“.  Začátkem 20. století byly za bezpečné cenné papíry považovány pouze státní dluhopisy, půjčky kryté státními dluhopisy, případně půjčky kryté hypotékami nebo nemovitostmi.

Toto rozložení se ukázalo jako velice neefektivní a také proto o 50 let později spravovala Nobelova nadace pouhých 38% reálné hodnoty původního majetku. Právě zde došlo k razantnímu zlomu
a nadace přehodnotila svou investiční strategii, inspirovala se největšími správci aktiv a do portfolia zařadili převážně akcie. Dnes vypadá rozložení přibližně takto:

Akcie 55 %

Dluhopisy 20 %

Alternativní investice 25 % (Hedgeové fondy 15 % a Nemovitosti 10 %)

Tato změna zajistila další fungování této nadace a hlavně možnost vyplácet odměny významným osobnostem i v budoucnu. Je tedy opravdu důležité uvědomit si, co znamená být konzervativním investorem.  Máte zájem dozvědět se, jak složit podobné portfolio z běžně dostupných nástrojů?

Kontaktujte svého finančního poradce.