OK Trust

Pojištění odpovědnosti občana v běžném životě

Způsobíte-li někomu škodu, musíte ji zaplatit z vlastní kapsy. Pokud ale máte sjednáno pojištění odpovědnosti (lidově řečeno pojistku na blbost), zaplatí ji za Vás pojišťovna. Pojištění Vás navíc mnoho nestojí, jen několik stovek korun ročně. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění například k pojištění domácnosti.

Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě. Lidé každoročně svou nešikovností způsobí tisíce škod za desítky milionů korun, přičemž průměrná výše škody se pohybuje kolem desíti tisíc korun. Ovšem výjimkou nejsou ani škody převyšující milión korun. Např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, pád chodce na zasněženém neuklizeném chodníku, jehož jste vlastníkem, dopravní nehoda zaviněná při jízdě na kole, škoda způsobená jízdou na koni, zranění osoby nebo zvířete psem, pes rozkouše návštěvě značkovou kabelku atd. U některých pojišťoven můžeme sjednat volitelná připojištění, jako je odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele koní či vlastníka nebo držitele zbraně.

V rámci jedné smlouvy o pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící v jedné domácnosti, nejčastěji manžel/manželka a studující děti do 26 let. Územní rozsah je ČR i Evropa. Většinou bez spoluúčasti.

Počty případů, kdy poškozeným nestačí jen pouhá omluva, v Česku narůstají a vyhnout se odpovědnosti dnes již není tak snadné. Škodní událost oznamuje zpravidla pojišťovně ten, po kom je nárokována náhrada, nový občanský zákoník však připouští i nahlášení škody poškozenou stranou. Pojistku na blbost však považuje řada lidí stále za zbytečnou a má ji uzavřenou jen třetina našich spoluobčanů.

Klienti často hlásí škody, které způsobili sami sobě nebo osobě blízké, na ty se ale pojištění odpovědnosti nevztahuje! Je důležité si uvědomit, že toto pojištění se nevztahuje ani na škody, které způsobíte v práci. Pro takové případy je potřeba
si sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance, případně pojištění odpovědnosti při podnikání.

Jaký zvolit limit a na koho nebo co se pojištění vztahuje, Vám zodpoví Váš poradce.