OK Trust

Právní ochrana pro vás i vaši rodinu

Myslíte si, že není možné domoci se svých práv? Obáváte se nákladů, které jsou spojeny s prosazováním Vašich právních nároků?

K tomu slouží pojištění právní ochrany, které je určeno pro fyzické i právnické osoby. Cílem je ochránit klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojenými finančními náklady. Pojištění lze uplatnit v ČR i v zahraničí.

Při sjednání pojištění může být stanoven rozsah služeb:

  • právní ochrana řidiče (právní pomoc při trestním nebo správním řízení
    v souvislosti s řízením i provozem vozidla, obvinění ze zavinění nehody, náhrada škody, kterou Vám někdo způsobil atd.)
  • právní ochrana rodiny, občana (trestní, přestupkové a správní řízení, spory ze smluv o úvěru, spory o dědictví, sousedské spory, spory při pronájmu bytu, nechtějí Vám uznat reklamaci zboží nebo služeb, neprávem na Vás uvalí exekuci atd.)
  • právní ochrana zaměstnance (uhrazení škody zaměstnavateli, za kterou nemůžete, neoprávněná výpověď, pracovněprávní spory, zaměstnavatel Vám dluží mzdu atd.)
  • právní ochrana pro případ úrazu (pojišťovna nevyplatí nebo sníží plnění za úraz, pracovní úraz v zaměstnání, někdo Vám způsobí úraz a s ním související škodu a nemá se k uhrazení atd.)

Právní ochrana je věc, která bývá podceňovaná a tento případ mluví za vše:

Paní Katka nakupuje většinu věcí přes internet a nikdy se nesetkala s problémy. To se změnilo při nákupu mobilního telefonu. Objednala správně, ale došel jiný typ. Navíc zjistila, že u mobilu nefungoval mikrofon. Prodejce se zpočátku nechtěl o ničem bavit a nakonec řekl, že je to chyba zákazníka. Paní Katka předala celou záležitost právníkovi, a ten jí pomohl. Internetový obchod jí peníze vrátil a ona si mohla koupit mobil, který chtěla. Tato služba ji však přišla draho.

Pokud by využila pojištění právní ochrany, tak by zaplatila zlomek toho, co soukromému právníkovi. Navíc by v rámci pojištění mohla být krytá celá rodina.

V případě zájmu se obraťte na svého poradce. Poradí Vám, jak se nejlépe chránit.