OK Trust

Spoření na důchod po italsku

Téma spoření na důchod je velice frekventované snad ve všech médiích. O důležitosti této problematiky nemusí být ani řeč.

Zajímavě k této problematice přistoupila Itálie, která koncem minulého roku představila nový koncept individuálních spořicích plánů. Tento nový produkt PIR (Piani Indiviuali di Risparmio) zatím slaví poměrně veliký úspěch.

Jeho oblíbenost je dána hlavně daňovým zvýhodněním. Italové obvykle zaplatí na daních (daň ze zisku, z dividend apod.) kolem 26%. V tomto případě se však daně neplatí, pokud investor na peníze nesáhne alespoň 5 let.

Autoři PIR mysleli také na podporu italského finančního trhu. Minimálně 70 % daného portfolia musí být totiž alokováno do italských dluhopisů a akcií nebo do akcií evropských společností, které mají v Itálii zastoupení. Může se jednat o konkrétní akcie, dluhopisy, ale také fondy a ETF, které splňují výše uvedené. Zajímavostí je také to, že portfolio nesmí obsahovat investice do nemovitostí.

Je vidět snaha o zajištění přílivu peněz na italský akciový trh a také o určitý patriotismus.  Díky PIR by mohly být italské společnosti vlastněny více samotnými Italy a méně zahraničními investory.

Uvidíme, jak se bude situace okolo PIR vyvíjet. Každopádně se jedná o zajímavý způsob, jak motivovat občany k vytváření rezerv a zároveň podpořit místní firmy.