OK Trust

Střet se zvěří a jeho případné následky

Střetů se zvěří na českých silnicích přibývá. Jedná se o čtvrtou nejčastější příčinu nehody v ČR. Každá desátá nehoda je způsobena střetem se zvěří. Na Vysočině dokonce každá pátá. V roce 2015 bylo cca 11 000 nehod z důvodu střetu se zvěří a v roce 2016 cca 12 000. Průměrná škoda byla 34 tisíc korun. Výjimkou však nejsou škody v řádech několika set tisíc korun, a to už může rodinný rozpočet výrazně ohrozit.

Říjen a duben jsou jedny z nejrizikovějších měsíců. V říjnu začíná období páření, a navíc zvěř přitahuje ovoce u silnic. Nejčastěji střet hrozí od večerních hodin do svítání. Nejvíce kritická je pak doba těsně po půlnoci. V noci dochází k oslnění zvěře, která na to reaguje tím, že ztuhne. Na podzim dochází k migraci zvěře a v zimě můžeme očekávat především vysokou zvěř, jak olizuje sůl ze silnice. Zvěř nemusíme potkat jen na komunikaci u lesa nebo mezi poli. Ke srážce může dojít i ve městě. Nejvíce nehod se stalo loni na silnicích hlavního města Prahy.

Jestliže nestihnete vozidlo zastavit, je lepší zvíře srazit než se mu pokusit vyhnout. Podle odborníků lepší čelní náraz než se rozbít o strom podél silnice. Bezprostředně po střetu zavolejte policii. Potvrzení o nehodě může pojišťovna vyžadovat.

Důležité také je, o jaký druh zvířete se jedná. Pokud by to byla vina zvířete, u kterého je znám majitel (domácí zvíře), odpovídá za škodu právě on. Volně žijící zvěř (srna, divoké prase, …) majitele nemá a škodu kryje právě pojištění střetu se zvěří.

Pokud máte sjednáno pojištění střetu se zvěří, tak při pojistné události nedojde k odečtení nasbíraných bonusů za bezeškodný průběh. Bylo by tomu tak pouze při plnění události z havarijního pojištění, a navíc by pojišťovna požadovala po klientovi spoluúčast. Pokud si však hradíte pouze povinné ručení, tak škodu uhradíte z vlastní kapsy. Vždy záleží na správném nastavení pojistky.

Pokud chcete mít pojištěnou tuto situaci a nesahat pro prostředky do vlastní kapsy, obraťte se na svého poradce, který zkontroluje či upraví nastavení Vaší pojistky.