OK Trust

Investice do zajištěných fondů – zdánlivě nulová rizika

Při zvažování investic je vždy zásadní otázkou míra rizika. Snem každého investora jsou vysoké výnosy a nulová rizikovost, bohužel ve světě investic takový scénář není reálný, i když se tak některé nabídky tváří. Jednu z těchto lákavých nabídek představují i tzv. zajištěné fondy, které vám představíme v tomto článku.

Zajištěné (nebo také garantované) fondy jsou zvláštním typem podílových fondů, které nabízejí nízkou rizikovost a “jisté” výnosy. Oslovují tak zejména konzervativní a opatrné investory.

Ale co v tomto případě znamená pojem zajištěné? Aby vaše investice byla “zajištěná”, musíte splnit základní podmínku, kterou je dodržení investičního horizontu. Nejkratší horizont bývá zpravidla 4 roky.  Po skončení investice vám fond vyplatí minimálně investovanou částku a případné výnosy, pokud se splní určité podmínky, které objasníme níže.Zajištěné fondy z větší části obsahují investice do dluhopisů. Dluhopisy samotné by ale pro investora nedosahovaly lákavých výnosů. Do hry tedy vstupují i akcie. Jak? Pravidelné kupony fond nevyplácí svým investorům, ale rovnou je reinvestuje. Reinvestovanými prostředky pak manažeři fondů zejména spekulují na růst akcií (nákup opcí na akcie), a v případě, že vývoj na trhu je takový, jaký předpokládali a uplatní opce, mohou fondy dosahovat zajímavého zhodnocení. Hlavní podmínkou pro vyšší výnosnost investice je tudíž pozitivní vývoj na finančních trzích.

“Zajištěné” zhodnocení investic u tohoto typu fondů je 0 %, ale často bývá nabízen výnos až 15 %. Výše výnosu se odvíjí od růstu akcií, do nichž fond vložil určitou část finančních prostředků investora. Pokud akcie porostou, může být výnos vyšší, ale k hranici 15 % výnosu u zajištěných fondů dochází jen ve výjimečných případech.

Vzhledem k tomu, že většinu portfolia tvoří dluhopisy, je nutné počítat i s kreditním rizikem, což znamená, že při nepříznivé situaci na finančním trhu může fond či eminent dluhopisu o finanční prostředky investorů přijít a v době splatnosti nebude mít na vyplacení investované částky. Výnosy ze zajištěných fondů jsou tak málo likvidní, značně nejisté a s určitou mírou rizika je nutné počítat vždy. Na rozdíl od toho tradiční podílové fondy vznikají na dobu neurčitou, o vývoji výnosů máte průběžný přehled a kdykoli můžetepožádat o výplatu hodnoty majetku. V případě zajištěných fondů budete znát výsledek investice až v okamžiku data splatnosti.

Zajištěné fondy mohou být variantou pro investory, kteří vědí, že své peníze nebudou nějaký čas potřebovat. Pro ty, kteří nechtějí podstupovat riziko ztráty a chtějí se podílet na případném růstu (či poklesu) zejména akciového trhu. Vhodnost daného produktu je velmi individuální, proto doporučujeme poradit se před každým rozhodnutím s vaším finančním poradcem.