OK Trust

Jaké možnosti nabízejí fondy kvalifikovaných investorů?

Českým domácnostem se v posledních letech daří úspěšně spořit a investovat, a nezřídka je oslovuje také možnost investovat do fondů kvalifikovaných investorů. Obliba tohoto způsobu investování roste, neboť nabízí ideální možnosti zejména pro ty, kdo chtějí investovat vyšší částky. Jaké jsou možnosti a meze investic do fondů kvalifikovaných investorů, představíme v tomto článku.

Investice do kolektivních fondů jsou nejdostupnějším způsobem, jak nakládat s volnými finančními prostředky – standardním způsobem jsou investice do otevřených podílových fondů, kam lze investovat i částky v řádu stovek a tisíců korun. Pro investice vyšších částek (od jednoho milionu korun) se nabízí fondy kvalifikovaných investorů. Na rozdíl od podílových fondů, nabízejí fondy kvalifikovaných investorů výrazně více specifických investičních možností, které mají nízkou korelaci s klasickými akciovými a dluhopisovými fondy, takže se dobře hodí k diverzifikaci rizik. Velkou výhodou je, že kvalifikované fondy nabízejí pestrou škálu možností, jak investovat do instrumentů, které nejsou pro investování běžně dostupné. Oblíbené jsou např. nemovitostní fondy a fondy investující do pozemků či obnovitelných zdrojů, dále do umění, archivního vína, automobilových veteránů a dalších instrumentů, k nimž se běžný investor nedostane.

Pro vstup mezi kvalifikované investory je třeba prokázat určité zkušenosti s investováním a je třeba mít také dostatečný kapitál k investování (od roku 2016 je to minimálně jeden milion korun). Tyto podmínky pak představují záruku, že do fondu vstupují jen kvalifikovaní investoři s dostatečným kapitálem.

Stejně jako všechny způsoby investování, i kvalifikované fondy mají svá úskalí – tím může být to, že u kvalifikovaných fondů není povinnost sdělovat investorům tzv. klíčové informace, v nichž se obvykle popisuje investiční politika a také specifická rizika daného fondu. Fondy kvalifikovaných investorů také mohou omezovat likviditu – lze z nich vystoupit jen k určitému datu. Zpravidla bývají vhodné pro delší časový horizont a případnými sankcemi se zajišťuje, aby vložený kapitál zůstal ve fondu po delší dobu. Fondy tímto způsobem zajišťují zabezpečení investic ostatních členů. I tyto zdánlivé nevýhody ovšem mohou být ve výsledku výhodou.

Investice do fondů kvalifikovaných investorů tak nabízejí zkušeným a movitým klientům pestrou paletu investičních možností, k nimž by se samotní investoři mnohdy nedostali. Na druhou stranu přináší i pár úskalí, která mohou pro nezkušeného investora představovat překážku. A tak i u investic do fondů kvalifikovaných investorů platí, že je vždy vhodné obrátit se na odborníka v oblasti financí, který dokáže posoudit, zda je tento způsob investice pro konkrétního klienta tím nejideálnějším.