OK Trust

Neplatnost pojistných smluv – je třeba se bát?

V poslední době na nás média ze všech stran chrlí články o neplatnosti životních pojistek. V těchto kauzách figurují zejména Česká pojišťovna a pojišťovna AXA, k nimž se nedávno přidala i Pojišťovna České spořitelny, jejíž smlouvu o životním pojištění označil Městský soud v Praze za neplatnou. Dle rozsudku je hlavním problémem neurčitost pojistných podmínek a zejména neseznámení zákazníka se sazebníkem poplatků, který nebyl přímo součástí pojistných podmínek.

V tomto konkrétním případě se jedná o pojistnou smlouvu sjednanou nechvalně známým finančním poradcem Lukášem Štorkem (v době sjednání působil pod poradenskou společností Broker Consulting), který jako první v historii dostal již dříve od České národní banky (ČNB) pokutu ve výši 6 mil. Kč. Dle vyjádření ČNB zprostředkoval pojistné smlouvy investičního životního pojištění vědomě klientům, pro které byly takové smlouvy s ohledem na jejich požadavky a potřeby nevhodné.

V případě pojišťovny AXA a České pojišťovny se však jedná o jiné důvody neplatnosti konkrétních pojistných smluv.

Novináři bohužel mnohá rozhodnutí finančního arbitra a soudů prezentují tak, že se jedná o plošná opatření, která budou mít na následek neplatnost stovek tisíc pojistných smluv a zpravidla až v závěru článku se čtenář dozví, že se jedná vždy o jednu konkrétní smlouvu.

Finanční arbitr zatím ve věci případné neplatnosti životních pojistek Flexi (z nabídky Pojišťovny České spořitelny) k žádnému rozhodnutí nedospěl. „Rozhodnutí obecných soudů jsou v přímém rozporu. Finanční arbitr teď v několika řízeních právě posuzuje, zda tedy došlo k nepřipojení sazebníku a zda nepřipojení sazebníku v klasické podobě způsobuje absolutní neplatnost pojistné smlouvy,“ uvedla mluvčí arbitra Gabriela Dufková.

„Rozhodně nesouhlasíme s názorem, že by takové rozhodnutí soudu zneplatňovalo všechny takové uzavřené smlouvy,” řekl Marek Zeman, mluvčí České národní banky.

Není tedy na místě hovořit o plošné neplatnosti pojistných smluv a doporučujeme mediální sdělení brát s rezervou a obezřetně je číst až do konce. 

Panika se nekoná.