OK Trust

Finanční poradenství pod drobnohledem zákona

Během posledních let zaznamenal trh finančního poradenství několik výrazných změn. V platnost vešly některé zákony, které kladou na finanční poradce a zprostředkovatele vyšší nároky – předepisují jim zkoušky odborné způsobilosti pro hypoteční oblast, pro oblast investic a nově i pro oblast pojištění. Vedou tato zákonná opatření k lepším službám finančních poradců? Dočtete se v dnešním článku.

V posledních letech se oblast finančního poradenství dostala do hledáčku regulatorních zákonů České republiky i Evropské unie, což bylo motivováno také stupňujícím se zadlužováním domácností, nekvalitními službami finančních poradců, nevhodně uzavřenými smlouvami apod. Před dvěma lety došlo k řešení této situace prvním zákonným opatřením a další přišla vzápětí:

  • – 1. prosince 2016 zákon o spotřebitelském úvěru, jehož součástí je předpis o povinnosti každého poradce zprostředkovávajícího hypotéky a úvěry splnit tzv. odbornou způsobilost, tj. zkoušku u akreditované osoby,
  • – 1. ledna 2018 novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která transponovala evropskou směrnici MIFID II ukládající nejen povinnost odborné způsobilosti finančních zprostředkovatelů pro oblast investic,
  • – 1. prosince 2018 zákon o distribuci pojištění, jehož součástí bude povinnost odborné způsobilosti pro oblast pojištění.

Kromě požadavků na odbornou způsobilost finančních poradců je kladen důraz i na jejich práci, která má zahrnovat důkladnou analýzu produktů na trhu a poskytnout klientům dostatečné množství informací. Služby finančního poradce mají vést k co nejvhodnějšímu naplnění požadavků a potřeb klienta.

Novinky, které se v oblasti finančního poradenství za poslední dva roky odehrály, vedou jednoznačně k profitu klientů, kteří nyní mají možnost kontrolovat, zda jejich finanční poradce splňuje zákonné povinnosti a je způsobilý k výkonu této profese.

Druhá strana mince je, že zákonná opatření a veřejně přístupný registr certifikovaných zprostředkovatelů nezohledňuje dostatečně praxi finančních poradců a jejich praktické zkušenosti. Můžete se tudíž setkat s poradcem, který sice získal potřebné certifikace, ale praktické zkušenosti nemá žádné, či se zkušeným poradcem s profesionálními zkušenostmi, který ovšem zkoušky neabsolvoval (ať už z důvodu vyššího věku či jakéhokoliv jiného profesního přesvědčení). Výsledné rozhodnutí, s kým spolupracovat, tak zůstává stále na klientech, přičemž jako ideální se jednoznačně jeví situace, kdy finanční poradce má splněny certifikační zkoušky a zároveň má prokazatelné praktické zkušenosti.

Aby bylo o vás a vaše finance dobře postaráno, požádejte vždy svého finančního poradce o jeho profesní portfolio.