OK Trust

Jak se proměnil obor finančního poradenství?

O finančním poradci už dnes málokdo mluví jako o „pojišťovákovi“ nebo o „podomním prodejci“, i když před několika lety byl tento názor docela rozšířený. Současný finanční poradce je kultivovaný a vzdělaný, může doložit certifikáty ze složených zkoušek z různých oblastí finančnictví a nabídne vám k nahlédnutí své portfolio. Co můžete od kvalitního finančního poradce očekávat? Dočtete se v dnešním článku.

Obor finančního poradenství se v posledních letech velmi proměnil, a to především díky zákonnému dohledu. V platnost vešly některé zákony, které kladou na finanční poradce a zprostředkovatele vyšší nároky – předepisují jim zkoušky odborné způsobilosti. K provozování profese finančního poradce dnes již nestačí jen živnostenské oprávnění a nulová praxe a povšechné znalosti z oblasti financí. Pro to, aby dnes finanční poradce mohl radit klientům a uzavírat jim finanční produkty, musí složit řadu certifikačních zkoušek – speciální zkoušky pro oblast investic, úvěrů, penzijních produktů, pojištění (více o právním dohledu nad finančními poradci jsme psali v článku Finanční poradenství pod drobnohledem zákona).  

Do popředí pozornosti finančních poradců se dostává také speciální systém vzdělávání finančních poradců, např. společnost EFPA, která vzdělává finanční poradce v souladu s evropskými standardy. Poradci v současnosti mohou získat různé tituly odbornosti srovnatelné s vysokoškolskými tituly a zároveň pro udržení titulu musí pravidelně dbát o další vzdělávání v oblasti financí. Jedná se tak o oblast podnikání, na kterou jsou kladeny stále větší nároky – což přináší pozitivní efekt zejména v tom, že odpadnou zájemci o tuto práci, kteří se nechtějí vzdělávat a nezajímají se do hloubky o tento obor.

Nebojte se svého finančního poradce požádat o předložení jeho certifikátů a zajímejte se o to, jakými kurzy prošel a jak se dále vzdělává. Kvalitní finanční poradce se vám rád pochlubí dosaženými certifikáty, úrovní svých znalostí i tím, že zásady, které doporučuje vám, tak sám dodržuje. Třeba bude natolik sdílný, že vám ukáže i svůj osobní finanční plán.