OK Trust

Právní ochrana nejen pro řešení sporů s pojišťovnami

Už jste někdy bojovali s úředním šimlem? Například při snaze získat peníze na opravu auta zničeného při nehodě, nebo jste se domáhali odškodného při pracovním úrazu, anebo jste řešili v rámci rodiny majetkové spory? Všechny tyto situace jsou nepříjemné a jejich řešení s pojišťovnami je mnohdy ještě nepříjemnější. Víte, že v podobných případech můžete využít služeb právní ochrany klientů? V dnešním článku se o této službě dozvíte víc…

Služba právní ochrana klientů poskytuje pomoc při řešení právních sporů v oblasti pracovního práva, vymáhání pohledávek, rodinného a dědického práva, při řešení dopravních přestupků i při nákupu a prodeji nemovitostí. Právní ochrana se týká zkrátka všech oblastí, které jsou součástí vašeho každodenního života.

Právní ochranu poskytuje například společnost EUCS prostřednictvím služby Právní klinika – sdružují tým více než 50 soudních znalců, lékařů a specializovaných advokátů a podle vašeho konkrétního případu jsou vám tito odborníci k dispozici. Výhodou Právní kliniky, na rozdíl např. od soukromého advokáta, je, že bezplatně posoudí každý případ a vy se dozvíte, jaká je šance na úspěšné řešení vašeho požadavku. Následné řešení právních sporů už za vás vyřeší tým Právní kliniky – a kvalitu jejich práce dokládá bilance z počátku roku 2019, kdy společnost EUCS měla vyhraných více než 1000 sporů s pojišťovnami a poradili více než 10 000 klientů. V nepříznivé situaci se tak můžete vždy obrátit na odborníky, kteří vám okamžitě pomohou právní spory řešit – ať už se ocitnete v pozici poškozeného nebo viníka. Služby Právní kliniky vám ušetří spoustu starostí, hledání, času i peněz.

A jak to funguje v praxi? Přečtěte si shrnutí jedné spokojené klientky:

V minulosti jsem uzavřela pojištění pro případ pracovní neschopnosti, a to včetně případu rizikového těhotenství. Asi před půl rokem jsem se jako klientka pojišťovny dostala do nepříjemné situace. V důsledku rizikového těhotenství jsem byla nucena být v pracovní neschopnosti a nemohla jsem se věnovat svojí práci. Pojišťovna, kde jsem byla pojištěná, odmítla vyplatit pojistnou částku. Pojišťovně jsem doložila všechny potřebné dokumenty, ale ani po několika urgencích mi neposlali ani korunu. Pak jsem se dozvěděla o vaší společnosti na ochranu spotřebitelů. Až po intervenci vašich advokátů pojišťovna změnila názor a pojistnou částku ve výši několika desítek tisíc korun mi zaplatila. Je škoda, že pojišťovny se ke svým klientům chovají tímto způsobem. Nyní budu doporučovat vaši službu všem známým i mým klientům. Sama pracuji jako finanční poradkyně, pomáhám klientům s nastavením jejich osobních financí včetně pojistek. I díky vaší aktivitě mám jako poradce pevnou půdu pod nohama při práci se svými klienty. Věřím, že činnost vaší společnosti povede k celkové kultivaci trhu s pojištěním.