OK Trust

Revoluce v životním pojištění – MUTUMUTU?

Nedávno se na českém trhu objevil revoluční technologický startup MUTUMUTU, který se prezentuje jako „revoluce na trhu životního pojištění“. V čem předkládaná „revoluce“ spočívá? A jaké výhody a nevýhody má nabízené pojištění pro klienty? Dočtete se v dnešním článku.

Revoluční je tento projekt zejména tím, že celé pojištění lze uzavřít jen přes internet. Zcela se tak minimalizuje distribuční síť, přes kterou si mohou klienti pojištění sjednat – žádné pobočky, žádní pojišťováci apod. Zejména tím tento projekt cílí na mladou generaci, která ve svém životě běžně využívá řadu mobilních aplikací, sleduje technologické novinky, ale také holduje zdravému životnímu stylu.

Celé pojištění je jednoduché, přehledné a bez zbytečně dlouhých pojistných podmínek, kterým většina běžných smrtelníků ani nerozumí. Zároveň pojištění jako takové obsahuje jen základní velká rizika, které mohou ohrozit váš příjem – tzn. pojištění lze sjednat jen na riziko smrti, riziko invalidity (jakéhokoliv stupně s výplatou měsíčního důchodu), riziko pracovní neschopnosti od 60. dne (bez zpětného plnění). Pojištění zároveň neobsahuje řadu „obvyklých“ výluk jako je např. plnění pracovní neschopnosti následkem psychických onemocnění aj. Obecně plní jen závažné nemoci a úrazy, které znemožní klientovi vydělávat alespoň dva měsíce. Jedná se čistě o rizikové pojištění, které neobsahuje žádnou investiční složku. Zároveň slibuje klientům systém zajímavých slev při dodržení podmínek zdravého životního stylu, ten sleduje přes mobilní aplikace v kombinaci s chytrými hodinkami. Takto ušetřené peníze vrátí klientům zpět na účet. Všechno se zdá naprosto ideální, že?

Jenže je zde i několik: ale!

Pojištění není možné nastavit vzhledem k individuálním požadavkům a potřebám daného klienta. Pojistné částky se odvíjí od výše čistého příjmu a dorovnávají sociální dávky přiznané státem. Smrt je možné pojistit jen na 3,5 mil. Kč s konstantní pojistnou částkou. Invalidita je vyplácena jen formou pravidelného měsíčního důchodu s tím, že II. stupeň je možné nastavit jen na 50 % PČ na III. st. invalidity a I. st. jen na 30 % PČ na III. st. invalidity. Tento systém vyplácení pojistného plnění se na první pohled může zdát jako výhodný. Ovšem abyste měli nárok na výplatu důchodu, je nutné každý rok dokládat potvrzení, že vám je invalidní důchod pro daný stupeň invalidity stále vyplácen.

Pojištění má přísnější některé výluky – na sebevraždu, na adrenalinové sporty, alkohol, pojistné události spojené s těhotenstvím a porodem. Rozporuplné může být i pojetí výluky na tzv. předchorobí: MUTUMUTU tvrdí, že tuto výluku neuplatňuje v případě, že klient pravdivě vyplní zdravotní dotazník, ve kterém se posuzuje zdravotní stav 10 let zpětně, a je přijat do pojištění bez dodatku (bez individuální výluky). Ovšem pojišťovna může klienta po prozkoumání zdravotního stavu i odmítnout. MUTUMUTU není pojišťovnou, ale pojišťovacím zprostředkovatelem – a to znamená, že v podstatě zprostředkovává produkt Komerční pojišťovny, a.s..

Pojištění MUTUMUTU je zajisté zajímavým projektem na trhu životního pojištění a předznamenává, jakým směrem se nejspíš budou produkty životního pojištění ubírat v budoucnu. Zároveň má ale vzhledem ke svým parametrům poměrně úzkou cílovou skupinu, které by se opravdu vyplatilo. I v případě tohoto pojištění bychom doporučovali projednat celou problematiku s vaším finančním poradcem. Ne u každého klienta platí, že tento produkt je vhodný právě pro něj.