OK Trust

Investiční životní pojištění – kolik vás bude stát na poplatcích?

Na trhu životního pojištění se lze setkat se dvěma variantami s možností spoření 1) Kapitálové životní pojištění a 2) Investiční životní pojištění. Cílem obou je primárně krýt následky úrazů a nemocí a pojistit vás i vaše blízké v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale zároveň také určitým způsobem zhodnocovat volné prostředky. Každé z těchto pojištění má ovšem jiné podmínky a také jiný systém poplatků – v dnešním článku se podrobně podíváme na podmínky a poplatky spojené s Investičním životním pojištěním.

Investiční životní pojištění vzniklo jako alternativa k produktu Kapitálového životního pojištění, na rozdíl od nějž vaše výsledné pojistné plnění za základní pojištění smrti či dožití není předem pevně stanoveno, ale jeho výše se odvíjí od toho, jak se bude dařit vámi zvolenému investičnímu portfoliu. Pojišťovna vám k Investičnímu životnímu pojištění povede účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Princip je v podstatě totožný jako u podílových fondů. Ovšem celkové náklady na takové spoření se mohou výrazně lišit.

S jakými poplatky se u Investičního životního pojištění můžete setkat?

Poplatky u IŽP jsou obvykle přehledné, předem stanovené a jsou strhávány z přijatého pojistného, nebo z podílového účtu podle aktuálního sazebníku dané pojišťovny. Setkáte se jednak s poplatky řádnými (měsíční poplatek, vstupní poplatek, poplatek za správu fondů ad.), jednak s poplatky mimořádnými – ty vám mohou být naúčtovány za určitých okolností, např. při částečnému odkupu, změně investiční strategie, přesunu jednotek mezi fondy, změně pojistného, sjednání doplňkového pojištění apod. S úkony, které jsou zpoplatněny mimořádnými poplatky, byste měli být seznámeni prostřednictvím smlouvy.

Řádné poplatky:

  1.  měsíční poplatek (tento poplatek je srovnatelný např. s poplatkem za vedení běžného účtu, obvykle se pohybuje od 20 do 65 Kč);
  2.  vstupní poplatek, může být nazván také jako administrativní poplatek nebo alokační procento (jeho výše představuje určité procento hodnoty investovaných peněz a je určen na krytí investičních nákladů a výplatu odměny zprostředkovateli, který po celou dobu trvání pojištění zajišťuje servis klientovi, výše poplatku bývá obvykle 5 %);
  3.  inkasní poplatek (je klientovi účtován při předpisu pojistného, jeho hodnota je do 10 Kč, ale většina pojišťoven jej nepoužívá);
  4.  poplatek za správu investic (poplatek za investiční a administrativní náklady, účtuje si jej jak pojišťovna, tak správce fondů, jeho výše se pohybuje v rozmezí 0,5–2 %).

Každá pojišťovna má systém poplatků nastaven jinak a je určitě vhodné, abyste si při případném sjednání Investičního životního pojištění nechali od svého finančního poradce předložit analýzu pojišťoven a jejich poplatků. V současné době nabízí velmi výhodné IŽP (takřka s nulovými vstupními poplatky) pojišťovny Alianz, ČSOB, Komerční banka; u dalších pojišťoven se mohou poplatky pohybovat až v desítkách tisíc.

Na přehlednou analýzu produktů IŽP různých pojišťoven se můžete podívat zde: Počáteční poplatky ŽP “PO NOVELE”, Intitut finanční gramotnosti, 2017

Analýza pochází z roku 2017, a i když se uvedené hodnoty za poslední dva roky příliš nezměnily, určitě si aktuální informace vyžádejte od svého finančního poradce.