OK Trust

Jak jsou vzdělaní naši finanční poradci?

Finanční poradenství platí v současné době za obor, který na své reprezentanty (tedy finanční poradce) klade nemalé nároky. Ti musí rozumět nejen finančnictví, ale také matematice, statistice, ovládat obchodování, marketing i kritické myšlení, a v neposlední řadě se finanční poradci musí orientovat v současné ekonomické situaci a aktivně sledovat její proměny. Není toho málo, že? Odbornému vzdělávání finančních poradců se budeme věnovat v dnešním článku…

V českém prostředí se na odborné vzdělání finančních poradců klade stále větší důraz – jednak prostřednictvím právního dohledu (více v našem článku Finanční poradenství pod drobnohledem zákona), jednak lze zaznamenat rostoucí množství certifikátů a zkoušek, které mohou finanční poradci získat a absolvovat (více v našem článku Jak se proměnil obor finančního poradenství?).

V České republice zajišťuje vzdělávání finančních poradců zejména organizace EFPA, která vzdělává poradce v souladu s evropskými standardy. EFPA ČR je institucí akreditovanou Českou národní bankou pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele; posláním této organizace je nastavovat a zavádět vysoké standardy kvalifikace a profesionality v tomto oboru.

Systém vzdělávání finančních poradců probíhá buď 1) prostřednictvím skládání tzv. sektorových zkoušek (tj. odborné zkoušky z oblasti investic, úvěrů, penzí a nově přibude i pojištění; každý finanční poradce by měl mít splněny minimálně tyto sektorové zkoušky), nebo 2) formou uceleného vzdělání z oboru finančního poradenství, které odpovídá v podstatě vysokoškolskému vzdělání a dělí se na několik úrovní.

1. úroveň PFP (Poradce finančního plánování – tato úroveň by do budoucna měla být standardem profesionálního finančního poradce);

2. úroveň EFA (European Financial Advisor – což je úroveň uznávaná napříč Evropskými zeměmi, srovnatelná s MBA moduly);

3. úroveň EFP (European Financial Planner – to je nejvyšší možný stupeň titulu a certifikace pro finančního poradce).

Také ve společnosti OK trust máme kolegy, kteří se mohou pyšnit tituly PFP a EFA, a každý z našich poradců má také splněnu většinu oborových zkoušek a na jejich další vzdělávání společnost OK trust pečlivě dbá. Získané certifikáty a dosažení odpovídající úrovně vzdělání je tou nejlepší vizitkou každého finančního poradce a svědčí to o jeho profesionalitě a o tom, že svou práci vykonává opravdu zodpovědně.

Při komunikaci s finančním poradcem se proto neostýchejte zeptat se na jeho odborné vzdělání, profesionál se vám vždy rád pochlubí.