OK Trust

Může být finanční poradce poradcem nezávislým?

V minulém článku jsme vás informovali o proměnách oboru finančního poradenství a zejména o zvyšující se profesionálnosti a kvalitě finančních poradců. Dnes bychom chtěli na toto téma navázat a věnovat se otázce: může být finanční poradce poradcem nezávislým na provizích z produktů?

Finanční poradenství a provize z produktů a uzavřených smluv – to je jistě ožehavé téma. Ideální finanční poradce je nezávislý odborník, který doporučuje klientům takové produkty a takový finanční plán, aby byl pro klienta dlouhodobě co nejvýhodnější. A to bez ohledu na vlastní profit. Druhá strana mince ovšem je, že provize z produktů jsou pro finanční poradce zásadním příjmem a pokud je poradce motivován výší provize od finanční instituce, těžko může být zcela nezávislý. Jsme přesvědčeni, že většina kvalifikovaných finančních poradců opravdu pracuje nezávisle… nicméně určité pochybnosti klienti občas mají. Jak z toho ven?  Aby bylo dosaženo opravdové nezávislosti finančních poradců, muselo by se upustit od provizního systému za jejich práci – a čas a práci finančních poradců by platili sami klienti. V zásadě je to velmi logický systém fungující v jakémkoli odvětví (v autoservise, u právníka, u elektrikáře také platíme za odvedenou práci), navíc tento systém již dlouho dobře funguje ve finančním poradenství v Evropě i jinde ve světě.

Systém placeného poradenství může být různý, někdy je stanovena hodinová sazba, jindy je zpoplatněn komplexní úkol, např. analýza životního pojištění, sestavení finančního plánu ad. V ideálním případě je klientovi za určitou paušální částku poskytována služba obsahující pravidelný servis a správu jeho rodinných financí.

Systém placeného poradenství je oboustranně výhodný: 1) finanční poradce je zbaven závislosti na provizích od finančních institucí, a může tudíž pracovat naprosto dle svých kompetencí a nejlepšího uvážení ve prospěch klienta; 2) klientům je tak nabízena určitá forma garance za práci poradce a nemusí se obávat, že je mu nabízen nevýhodný produkt jen za účelem provize.

Pokud vás téma zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli více, kontaktujte svého finančního poradce nebo se začtěte do následujícího článku: www.investujeme.cz/clanky/placene-poradenstvi-nabizi-za-kolik/