OK Trust

Investovat či neinvestovat do dluhopisů?

Dluhopisové investice jsou v poslední době často propírané téma. I my se tomuto tématu budeme v dnešním článku věnovat a zkusíme objasnit některé zásady těchto investic a zmíníme i to, na co si dát u investic do dluhopisů pozor. 

Pokud se s investicemi začínáte teprve seznamovat, bude dobré vysvětlit si rozdíl mezi dluhopisy a akciemi. Dluhopis je dluhový cenný papír – nákupem dluhopisu půjčujete své peníze emitentovi (státu či podniku) a očekáváte, že vám po dobu trvání “půjčky” bude emitent platit úroky (zde kupóny) a v době splatnosti vám všechny vypůjčené peníze vrátí. Naopak akcie je majetkový cenný papír – v tomto případě si nákupem akcie kupujete majetkový podíl na společnosti, která akcii vydává, a očekáváte podíl na zisku takové společnosti. 

Máte tedy dvě různé možnosti – můžete buď někomu své peníze půjčit (dluhopisy), anebo si koupit vlastnický podíl (akcie). 

Jak vypadá investice do dluhopisu? Každý dluhopis má svoji jmenovitou hodnotu – jedná se v  podstatě o minimální výši investice. Dluhopisy jsou vydávány na předem stanovenou dobu, tzv. dobu splatnosti dluhopisu. Za to, že emitentovi půjčíme formou dluhopisu peníze, nám platí pravidelné (roční, pololetní, čtvrtletní) úroky, tzv. kupóny. Dluhopis je možné primárně zakoupit při jeho výdeji, během tzv. upisovacího období, nebo následně na sekundárním trhu (od někoho, kdo ho koupil od původního emitenta) za tržní ceny. Výnos dluhopisu není totožný s kupónem dluhopisu. Minimálně jsou výnosy dluhopisů daněny 15% sazbou daně z příjmů (je tedy nutné kupón dluhopisu násobit 0,85). Skutečný výnos je pak také ovlivněn cenou, za kterou dluhopis (ať už na primárním, či sekundárním trhu) nakoupíme. Je-li cena, za kterou dluhopis nakoupíme vyšší než jeho udávaná nominální (jmenovitá) hodnota, pak bude výnos nižší než slibovaný kupón. Naopak, nakoupíme-li dluhopis za cenu nižší, bude skutečný výnos vyšší než slibovaný kupón.

S koupí dluhopisu je spojena celá řada rizik. Tím největším je tzv. kreditní riziko – fakt, že emitent nemusí mít v době splatnosti dluhopisu dostatek financí na vrácení investované částky (nebude mít peníze na splacení půjčky). Každý dluhopisový investor by si měl důkladně prověřit společnost, jejíž dluhopis se chystá koupit – projít její finanční výkazy, porovnat její pozici na trhu, vyhodnotit její udržitelnost na trhu apod. Pravdou je, že zhodnotit vhodnost investice do dluhopisu je otázkou několika hodin tvrdé analytické práce. Což ne každý investor sám dokáže, nebo má čas se tomu věnovat. 

Je možné si tuto práci nějak ulehčit? Alternativou může být investice do prověřených dluhopisových fondů. V rámci takové investice kupujete podíl na dluhopisech ne jedné, ale více společností, díky čemuž minimalizujete riziko, že se jedna konkrétní společnost dostane do finančních problémů a nebude mít dostatek peněz na splacení dluhopisu. A zároveň máte jistotu, že investujete do kvalitních dluhopisů, které za vás zhodnotil a zanalyzoval tým zkušených lidí, kteří finančním výkazům skutečně rozumí. 

Pokud se ale i tak rozhodnete investovat do dluhopisu konkrétní společnosti, obraťte se na odborníky v oblasti financí a kupujte jen dluhopisy, které jsou ověřené a vyhodnocené týmem schopných analytiků jako bezpečné. Naši finanční poradci vám v tomto ohledu budou rádi k dispozici.