OK Trust

Jak naučit děti finanční gramotnosti?

Začátek nového školního roku je ideálním obdobím pro zavedení kapesného pro děti školou povinné, a nebo pro jeho úpravu, pokud už vaši školáci kapesné dostávají. Kapesné je totiž výborným prostředkem pro rozvíjení finanční gramotnosti dětí a můžeme díky němu děti naučit správnému zacházení s penězi. Otázkami – jak vhodně systém kapesného nastavit a do jaké míry se finanční gramotnosti věnuje škola – se budeme zabývat v dnešním článku… 

Znalost finanční gramotnosti není v Česku na příliš vysoké úrovni, o čemž svědčí vysoká zadluženost, neschopnost splácet pohledávky, exekuce apod. Pokud by dostupné informace a poučení v oblasti finanční gramotnosti byly lepší, nemuselo by to být tak špatné.  Z mnoha zdrojů často zaznívá, že ke správným finančním návykům je třeba vést děti již od útlého věku. Pozitivní je, že výuka finanční gramotnosti je už dnes zakotvena v učebních osnovách základních škol, navíc školy často spolupracují s řadou finančních institucí a formou workshopů či interaktivních her dbají na osvojování pravidel “bezpečného zacházení s penězi” u dětí. Ovšem nemůžeme ve všem spoléhat jen na náš vzdělávací systém. Základní návyky a pravidla by se děti měly naučit zejména od svých rodičů – a ideálním prvním seznámením s penězi může být právě pravidelné kapesné. 

Doporučuje se s kapesným začít v době, kdy jsou děti schopny rozeznat hodnotu peněz – ideální začátek je pak právě s nástupem dítěte do školy. Zpočátku se samozřejmě nemusí (a ani by nemělo!) jednat o závratné částky. Výše kapesného by měla vždy odpovídat tomu, co předpokládáme, že si dítě za kapesné bude kupovat. U menších dětí to možná bude něco pro radost – sladkosti či hračky. V takovém případě postačí např. 100 – 200 Kč měsíčně. Postupem času by ale mělo docházet k navyšování kapesného, aby z něj dítě mohlo pokrýt i pravidelné výdaje, jejichž placení bude samo hlídat – např. obědy ve škole, zájmové kroužky, zábavu s kamarády. Děti by tak měly snáze pochopit, že při hospodaření s penězi je třeba nejprve myslet na to, co je nutné zaplatit. Zároveň bychom i malé děti měli učit si z každého kapesného nějakou část odkládat a spořit si na větší výdaje, jako jsou knihy, trendy oblečení, kolo, nový mobil apod. Důležitou roli hraje také pravidelnost ve vyplácení kapesného. Měli bychom mít pevně stanovený interval, ve kterém budeme kapesné vyplácet a nemělo by se stát, že nám na kapesné pro děti nezbyde. A úplně negativní scénář by byl, pokud bychom si od dětí naspořené peníze půjčovali – tím bychom jim ukázali pouze to, že sami nejsme ve finanční gramotnosti příliš zběhlí a “neumíme si to spočítat”. 

10 základních pravidel rozvíjení správných finančních návyků naleznete zde:

https://www.novinky.cz/finance/clanek/financni-desatero-pro-deti-a-rodice-23421

Finanční gramotnost hraje v našem životě důležitou roli a její význam bychom neměli podceňovat. Škola dětem sice předá základní teoretické znalosti a poučení o finanční gramotnosti, ovšem prakticky se to děti naučí až s vlastními financemi. Stejně jako v mnoha jiných oblastech, tak i zde platí pořekadlo “co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš” – je dobré tedy s kapesným u dětí neotálet, ale samozřejmě s určitou mírou a začít s opravdu malými, spíše symbolickými, částkami.