OK Trust

Kolik stojí investice do podílových fondů?

Uvažujete o tom, že začnete s investováním a sháníte se po informacích? Rad a tipů, jak začít s investicemi, najdete na internetu spousty, a základní přehled o investičních možnostech si tak uděláte poměrně snadno. A pokud vás taky zajímá, kolik vás investování bude stát, pak se začtěte do našeho článku – ten se věnuje právě poplatkům spojeným s investicemi do podílových fondů.

U investic do podílových fondů se můžete setkat se třemi základními typy poplatků – vstupními, průběžnými, výstupními: 

Vstupní poplatky – jak už jejich název napovídá, platíte je při vstupu do investice. Většinou se jedná o poplatek určený procentem z cílové částky – tedy té částky, kterou do investice vložíte. Výše vstupního poplatku se pohybuje u investičních produktů pro běžné klienty většinou do 5 % hodnoty cílové částky. Způsob jeho úhrady bývá různý a závisí na tom, zda se jedná o jednorázovou či pravidelnou investici – buď je zaplacen při uzavření investice, nebo (v případě pravidelné investice) může být hrazen vyšší částkou z prvních úložek, nebo menší částkou z každé pravidelné úložky po celou dobu trvání investice.

Průběžné poplatky – jsou účtovány v průběhu trvání investice. Jedná se o standardní poplatky za správu investic, manažerské poplatky, výkonnostní poplatky apod. Jsou vypočteny jako procento z objemu majetku fondu. Tyto poplatky pak snižují čistý výnos vaší investice. Vy, jako investor, jejich přesnou výši ve skutečnosti ani nevidíte, jsou totiž průběžně strhávány z majetku fondu. Průběžné poplatky se obvykle pohybují v rozmezí 1-2 % z objemu spravovaného kapitálu.

Výstupní poplatky – na rozdíl od poplatků vstupních, ty výstupní platíte při ukončení investice. Jejich struktura je obdobná jako u vstupních poplatků. Hradí se procento z tržní hodnoty investice. Tyto poplatky bývají u většiny podílových fondů nulové, ale můžete se s nimi setkat u investic do realitních fondů. Jejich platba pak může být omezena určitým časovým obdobím. 

To, jaké jsou skutečné náklady na investici do daného podílového fondu, vyjadřuje ukazatel TER – celková roční nákladovost fondu. Jedná se o poměrový ukazatel, který je vypočten jako podíl všech nákladů daného fondu (náklady správcovské, administrativní, daňové) ku vlastnímu kapitálu fondu. Obecně platí, že čím nižší je procento ukazatele TER, tím lepší je čistý výnos dané investice do podílového fondu.

Každý investor by se měl zajímat, kolik ho investice bude stát. Často jsou informace o nákladech fondu podstatnější než přehled o historické výkonnosti fondu. 

Některé investiční společnosti mohou mít různé akční nabídky ve formě slev z jednotlivých typů poplatků. Díky těmto akcím se pak investice do daného podílového fondu vyplatí o to více. Aktuálně má velmi zajímavou podzimní akci od 1. 10. do 31. 12. investiční společnost Tesla (ale pozor nejedná se o akci na elektromobily :-)). Tesla investiční společnost spravuje nemovitostní fond Realita. Při investici v rámci jejich produktu Termín 3 (tj. investice na předem stanovenou dobu 3 let) činí výše vstupního poplatku 0 % (původně, bez slevové akce jsou to 3 %). Minimální výše investice je 20 000 Kč. Tato investice může být zajímavá zejména pro ty, kteří vědí, že po dobu 3 let nebudou vložené peníze potřebovat.

Pokud vás akce investiční společnosti Tesla zaujala, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce – a kontaktujte jej samozřejmě i v případě zájmu o informace ohledně dalších investičních možností.