OK Trust

Pojišťovna Generali a Česká pojišťovna se sloučily

Klienti pojišťovny Generali a České pojišťovny by měli zbystřit – v závěru roku 2019 došlo ke sloučení těchto dvou pojišťoven, nově vznikla Generali Česká pojišťovna, a jejím klientům tato fúze přináší různé novinky a výhody. Jaké? Dozvíte se v dnešním článku… 

Generali Česká pojišťovna oficiálně vznikla 21. prosince 2019, jako nová instituce spojující tradiční českou společnost a světovou finanční instituci – a představuje nyní největší pojišťovnu na českém trhu. 

Klienti pojišťovny Generali obdrželi již během prosince dopis s informacemi o sloučení pojišťoven a o převodu pojistného kmene pod společnost Generali Česká pojišťovna. V případě, že by klienti s převodem svých smluv pod novou pojišťovnu nesouhlasili, mají možnost pojistné smlouvy vypovědět do jednoho měsíce od doručení dopisu. Tato možnost se týká smluv životního i neživotního pojištění. Využít možnost ukončit pojistnou smlouvu mimo její výročí se může hodit např. v případě, že jste uvažovali o její změně a propásli jste její výročí. Pokud se rozhodnete vypovědět smlouvu životního pojištění, určitě se poraďte s vaším finančním poradcem – na trhu je značné množství výhodných i méně výhodných životních pojistek, proto se v tomto ohledu raději obraťte na odborníka. 

Pokud klienti Generali smlouvy neukončí, nic zásadního se pro ně nemění. Dojde jen ke změně názvu pojistitele a změně jeho kontaktních údajů. Pojistné podmínky i účty pro platbu pojistného zůstávají stejné. 

Není nutné se tedy sloučení pojišťoven nijak obávat, nechcete-li do vašich současných smluv nijak zasahovat a nic měnit, nemusíte. 

Nové kontaktní údaje naleznete zde: https://www.generaliceska.cz/kontakt

Hlášení škod je možné zde: https://www.generaliceska.cz/nahlasit-skodu

Řešení škod je možné zde: https://www.generaliceska.cz/reseni-skody

A proč ke sloučení pojišťoven došlo? Obě pojišťovny od sloučení očekávají výrazné zefektivnění svých činností. Klienti se tak mohou těšit na jednoduché a přehledné systémy pro sjednání pojistných produktů i pro řešení pojistných událostí, a mohou očekávat kvalitní a moderní pojistné produkty. Finance, které pojišťovny díky svému sloučení uspoří, chtějí investovat zejména do inovací proklientské péče a do zavádění nových technologií na český pojistný trh. Hlavním přínosem pro klienty by měla být také kratší doba likvidace pojistných událostí.

Sloučení obou pojišťoven je významným krokem vpřed nejen pro pojišťovny samotné, ale zejména pro jejich klienty. V případě, že byste ohledně sloučení potřebovali nějaké další  informace, neváhejte kontaktovat svého finančního poradce.