OK Trust

Finanční plánování v době koronavirové

Jaká bude budoucnost? Čeká nás doba s neustálou hrozbou koronaviru? Přijde na podzim druhá vlna? Vyvine se brzy očkovací vakcína? Nebo tato nebezpečná viróza sama vymizí? To jsou otázky, které asi trápí většinu z nás. Poslední možný scénář vymizení nemoci Covid-19 je samozřejmě tou nejlepší variantou nejen pro společnost a zdravotnictví jako takové, ale i pro další vývoj ekonomiky. 

Opatření a zastavení ekonomiky se dotkla téměř všech ekonomicky aktivních lidí – rodinám s malými dětmi se snížily příjmy díky ošetřovnému, výroba se zpomalila a služby se v podstatě zastavily. Část domácností se tak potýká a pravděpodobně ještě dlouho bude potýkat s ekonomickým omezením a potřebuje čas na stabilizaci a konsolidaci své finanční situace.

I když vláda zareagovala na koronavirus poměrně rychlým sledem opatření, jsou bohužel domácnosti a podnikatelé, kteří na různé benefity a finanční pomoc nedosáhli nebo jim pokryjí pouze malou část ztrát a výpadku příjmů.

Ve velké výhodě se ocitly domácnosti, které mají vypracovaný dlouhodobý finanční plán. Ten řeší finanční rezervy, zabezpečení pro nenadálé situace a splnění finančních cílů. Jde opravdu o jednoduchou myšlenku – připravit se na nečekaný výpadek příjmu tzv. finančním polštářem” a neocitnout se zcela bez příjmů. Bohužel v době prosperity a konzumu na tuto myšlenku řada lidí přestalo brát zřetel. Museli potom narychlo rozprodávat majetek, zadlužit se nebo se spoléhat na státní pomoc.

Doba se ale mění a každá domácnost by se na podobné situace měla lépe připravit. Není nepravděpodobné, že podobné situace, třeba i v menší míře, znovu nastanou. 

Finanční krize často rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými. V jádru, ale nejde o to, která domácnost má větší majetek. I relativně bohatí lidé mohou na krizi doplatit. Hlavní je připravenost domácnosti na těžké časy a omezení příjmů. Finanční plánování je mimo jiné i přípravou na horší časy. Pomoci finančního plánu se se dokážete lépe připravit na nečekané události, vytvořit si rezervy a vybrat vhodné pojištění. Tuto skutečnost mám potvrdila i situace v minulých měsících. Klienti s finančním plánem ustáli nečekanou situaci mnohem lépe a snáze než ti, kteří ho neměli. Nejlepší je zaměřit se na základy finančního plánování a vyřešit základní varianty plánu. Rozhodně to v dnešní době dává větší smysl než se zabývat slevami o desetinu procenta u hypoték nebo malými výkyvy v oblasti investic.

Potřebujete finanční plán vypracovat? Chcete osobně probrat vaši finanční situaci? Jsme vám k dispozici na telefonu a také pro osobní setkání.