OK Trust

Jak vypadá pojistné plnění v případě COVID?

Pokud jste přímo zasažení koronavirem a zůstali jste v karanténě nebo na neschopence máme pro vás přehled, jak kryje vaše pojišťovna následky v rámci životního pojištění.

V případě nakažení koronavirem COVID-19 kryjí pojišťovny bez omezení. Výjimkou jsou pojišťovny ČSOB, která by mohla uplatnit výluku na epidemii, a Allianz, která může omezit výši plnění z každé smlouvy na maximální výši 2 mil. Kč (pokud by se jednalo o celkovou výplatu ze všech pojistných události, více než 500 mil.).

V případě pojistného plnění v pracovní neschopnosti a OČR je důležité rozlišit, zda je dotyčný v preventivní karanténě nebo je nakažen koronavirem. 

V případě prokázání nákazy koronavirem pojišťovny shodně plní vše dle sjednané pojistné smlouvy, rizika pracovní neschopnosti nebo OČR. Pokud zůstáváte vy nebo vaše dítě z preventivních důvodů v karanténě, plnění je omezené. Některé pojišťovny mimořádně uznávají i dobu karantény a plní pracovní neschopnost od 15. dne pro dospělého a OČR u dítěte. Jedná se pojišťovnu Generali Českou pojišťovnu a Kooperativu.

V případě, že si nevíte rady, jak nahlásit pojistnou událost způsobenou v důsledku koronaviru, neváhejte se obrátit na svého finančního poradce.